Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:Mateřská škola Březová,okres Karlovy vary,přísp.organizace

Kontakty na správce:Zuzana Řeháková,353223656

Jako správce mateřská škola jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole.Vyřizujeme Vaše žádosti např. o opravu, výmaz o Vašich osobních údajích,poskytujeme Vám informace o tom,jak a proč s Vašimi údaji nakládáme.O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec, pro naši školu : Mgr. Hoyerová , telefon 725935082. Na pověřence se také můžete obracet s dotazy,podněty a požadavky, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných  v rámci některé agendy v mateřské škole.Ten je odborně vyhodnotí,předá správci spolu s doporučením,jak je řešit,případně Vám poskytne základní informace a konzultaci.Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů,podnětů,námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách zpracováváme:

-velkou část údajů o žácích a jejich zákonných zástupcích zpracováváme,protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy /školský zákon,zákony o zdravotním a sociálním pojištění,vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a další/.V kombinaci se smlouvami zpracováváme také údaje potřebné pro školní stravování,školní výlety a další podobné agendy.S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci školy.Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu,pro který je zpracováváme,případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

Adresa:Mateřská škola Březová,okres Karlovy Vary,přísp.org.

           Staromlýnská 34

           36001 Březová

Kontakt:e-mail:msbrezovaukv@seznam.cz

telefon:353223656

Zřizovatel:Obec Březová

               Hamerská 38

               36001 Březová