Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace dne
Denní řád je dostatečně pružný,umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí ,na
jejich aktuální potřeby.
Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.
Děti nacházejí potřebné zázemí,klid,bezpečí a soukromí.
Při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit,které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak,aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování,aby se zapojily do organizace činnosti.
Jsou vytvářeny podmínky pro individuální,skupinové i frontální činnosti.
Plánování činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí,vyhovuje individuálním vzdělávacím
potřebám a možnostem dětí.Nejsou překračovány počty dětí ve třídě.

obrazek-04.jpg

 

 

 

 

 

 

 

zpět