Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky vzdělávaní

Věcné podmínky
Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání,aby bylo vyhovující pro nejrůznější skupinové i individuální činnosti dětí.
Dětský nábytek,tělocvičné nářadí,hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek je v souladu s antropometrickými požadavky,odpovídá počtu dětí,je zdravotně nezávadné a bezpečné,estetického vzhledu.
Vybavení je však již starší,opotřebované a je nutno jej průběžně obnovovat a doplňit.
  Hračky jsou umístěny tak,abyje děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát.Vybavení hračkami,materiály,pomůckami a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku,je průběžně obnovováno. Děti se svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Na budovu bezprostředně navazuje zahrada,která je vybavena staršími dřevěnými konstrukcemi,průběžně je vhodné obnovení..
V zadní části zahrady je nevyhovující brouzdaliště./nepoužívá se/
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů/teplota,vlhkost vzduchu,osvětlení,hlučnost,alergizující rostliny.../

Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava.Jídelníček je pestrý,bohatý na ovoce a zeleninu. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.Děti mají dostatek tekutin - samoobslužný systém pitného režimu.
Děti nejsou nuceny do jídla.Dodržován 3.hodinový interval mezi přesnídávkou,obědem,svačinou. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád,který je však natolik flexibilní,aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám  a aktuální situaci.
  Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku.Činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší.Dostatek volného pohybu mají děti i v interiéru mateřské školy.V denním programu je respektována individ. potřeba aktivity,spánku a odpočinku jednotlivých dětí.Pedagogové  i provozní zaměstnanci se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

obrazek-03.jpg
 

 

 

 

 

 

pokračování