Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program


                  S krtkem z  pohádky

                                  do pohádky


                                
                        - svět očima dětí


    Náš ŠVP je vypracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání,včetně doplňujícího dokumentu Konkretizované očekávané výstupy.

Je zaměřen zejména na poznávání a ochranu přírody.Vzdělávací činnost je zpracována do 10 integrovaných bloků , se zohledněním ročního období.Každý měsíc uvádí, dětem známá,  postava krtečka.Obsah  vychází z přirozeného vývoje života dítěte.Je založen na metodách přímých zážitků,experimentování,využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat.Klade důraz na emoční prožitky.Umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.Vzdělávacím záměrem našeho plánu je rozvoj osobnosti dítěte,její individuality,jejího vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem,podporující jeho tělesný rozvoj a zdraví.V neposlední řadě ,vytvářet předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

Využíváme projektu Barevné kamínky a v neposlední řadě poznatků ze seminářů PhDr.Marka Hermana.

 


 

 

obrazek-02.jpg